Bồn tắm gỗ Bách

Cũng như các loại bồn tắm gỗ khác, bồn tắm  Bách Xanh có thể làm được bồn tròn dáng đứng, bồn nằm Oval. Qua nhiều năm nghiên cứu Tâm Việt đã cải tiến kỹ thuật chế tác gỗ tốt hơn. Vì thê nên bồn gỗ làm ra đẹp và kiểu cách hơn. Đặc biệt có thể giảm tối đa các yếu điểm thường có ở các sản phẩm Trung Quốc.

Giới thiệu 1 số mẫu bồn tắm gỗ bách của Tâm Việt dưới đây

 

Hiển thị tất cả 2 kết quả